RESET: SEI CLC XCE CLD X16 M8 LDX #1FFFH TXS STZ NMITIME LDA #BLANKING STA INIDSP BJSR DREAM 'EL ELOHIM ELOHO ELOHIM SEBAOTH' 'ELION EIECH ADIER EIECH ADONAI' 'JAH SADAI TETRAGRAMMATON SADAI' 'AGIOS O THEOS ISCHIROS ATHANATOS' 'AGLA AMEN' 新 ・ D R E A M C A S T